hostgator coupon renewal

Learning Social Media Sub Languages2Povećanje zapošljivosti nezaposlenih osoba u Sl. Brodu.

Projekt je prijavljen ispred Grada Slavonskog Broda u partnerstvu s Centrom za socijalnu skrb, Udrugom HVIDR-a Slavonski Brod i Romskom udrugom mladih BPŽ u veljači 2018. godine.

Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava Grad Slavonski Brod sklopio je dana 13. ožujka 2020. s Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu poduku, te Hrvatskim zavodom za zapošljavanje. Ukupna vrijednost projekta je 1.489.910,52 kn. Ciljevi projekta su:

1. otvoriti nove perspektive za zapošljavanje i socijalno uključivanje za 50 nezaposlenih osoba s urbanog područja Slavonskog Broda kroz jačanje njihovih stručnih znanja te osobnih vještina.

2. Poduprijeti proces razvoja novih perspektiva za 50 nezaposlenih osoba s urbanog područja Slavonskog Broda jačanjem kapaciteta 15 stručnjaka koji kroz svoj svakodnevni rad pružaju aktivni doprinos zapošljavanju i socijalnom uključivanju marginaliziranih skupina.

Ciljane skupine su: 50 nezaposlenih osoba, od toga 10 pripadnika romske nacionalne manjine, 5 osoba s invaliditetom te 35 dugotrajno nezaposlenih. 15 stručnjaka koji rade s nezaposlenim osobama pripadnicima marginaliziranih skupina. Ciljane skupine su dugotrajno nezaposlene osobe, mladi do 20 godina, nezaposleni iznad 6 mjeseci i osobe starije od 30 godina nezaposlene iznad 12 mjeseci. 

1. Provedba verificirani trogodišnji programi obrazovanja odraslih - Srednja stručna sprema -15 osoba.

Provedeni verificirani dvogodišnji program obrazovanja odraslh - Srednja stručna sprema- 5 osoba.

Prodedeni verificirani program obrazovanja odraslih -Programi osposobjavanja - 25 osoba.

Provedeni verificirani porgrami obrazovanja odraslih - Programi doškolavanja i usavršavanja 5 osoba.

Uz provedbu prethodno navedenih verificiranih porgrama za 50 nezaposlenih osoba koje će ih pohađati, organizirani su i ciljni porgrami za razvoj i unaprjeđenje mekih i/ili tranzverzalnih vještina kroz:

-Psihološko testiranje i anketiranje - radi utvrđivanja njhovih mekih vještina i identifikacije onih vještina za tržište rada na kojima pripadnici ciljnih skupina moraju poraditi.

- 5 treninga mekih i tranzsverzalnih vještina u trajanju od 2 dana svaki za pripadnike ciljnih skupina u grupama od 20 osoba.

- Dvodnevni trening iz područja administracije za 20 osoba.

- Edukacija iz 1. stupnja engleskog jezika za 10 osoba.

preuzmiNa temelju članka 2. I članka 9. Pravilnika o načinima i uvjetima korištenja sportskih građevina u vlasništvu Grada Slavonskog Broda (Službeni glasnik Grada Slavonskog Broda 2/15, 1/16) raspisuje se:

NATJEČAJ
za dodjelu na upravljanje i korištenje građevina
u vlasništvu Grada Slavonskog Broda

I.

Predmet natječaja je dodjela na korištenje građevine u vlasništvu Grada Slavonskog Broda označena kao: Zgrada, zračna streljana

Građevina se nalazi u Slavonskom Brodu, Petra Krešimira IV, Slavonski Brod na k.č. br. 3586/2, k.o Slavonski Brod. Građevina se daje na upravljanje i korištenje za obavljanje aktivnosti udruge

II.

Građevina iz točke I. ovog natječaja daje se na upravljanje i korištenje na vrijeme od 5 (pet) godina.
U poslove upravljanja građevinom ubrajaju se sljedeći poslovi:

  • redovito održavanje građevine u građevinskom i funkcionalnom smislu prema namjeni građevine
  • primjerena zaštita građevine,
  • određivanje i provođenje unutarnjeg reda u građevini,
  • primjereno osiguranje građevine,
  • obavljanje stalnih i godišnjih pregleda građevine radi utvrđivanja njezinog stanja u građevinskom i funkcionalnom smislu,
  • kontrola korištenja građevine sukladno sklopljenim ugovorima,
  • donošenje godišnjeg programa upravljanja građevinom,
  • drugi poslovi, koji prema posebnim propisima spadaju u upravljanje građevinom.

Nacionalna zaklada

Please publish modules in offcanvas position.